Kazancınızın SGK’ya Eksik Bildirilmesinin İş Kazası Meslek Hastalığı Gelir ve Ödenekleri Üzerinde Etkileri

Brüt Maaşınız (TL)
Sigortada Görünen Brüt Maaş (TL)
İş Kazası Kayıp Oranı (%)
Çalışılan Gün Sayısı