Kazancınızın SGK’ya Eksik Bildirilmesinin Hastalık Ödenekleri Üzerinde Etkileri

Brüt Maaşınız (TL)
Sigortada Görünen Brüt Maaş (TL)