Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
19.02.2014
Yararlanma Şartları:

Sigortalı Yönünden:
* 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,
* 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının
kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış
olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile
ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları
sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak
sahibi olmak

İşveren Yönünden:
* Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
* Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu
bulunmamalı,
* Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,
* Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

Yararlanma Süresi:

Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

Destek Oranı:

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine
tarafından karşılanacaktır.

Yasal Dayanak:

2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge