İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Çırak, Stajyer ve Öğrencilere Yapılacak Ücret Desteği

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
10.2.2017
Kapsamdakiler:

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar, çalışan sayısına bakılmaksızın iş verenlerin çalıştırdıkları aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler için alınabilecektir.

Kapsam Dışı:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin, staj yapacak işletme bulamaması nedeniyle stajını okulda yapan orta öğretim öğrencileri ile staj yapmak zorunda olmayan (Kendi isteği ile staj yapan) yüksek öğretim kurumu
öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esaslar kapsamı dışındadır.

Yararlanma Şartları:

İşletmeler, öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı, her ayın 10.gününe kadar banka hesabına ödeyeceklerdir. İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yüksek öğretim kurumları tarafından işletmelere ödenecektir. Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmeyecektir. Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Destek Oranı:

20’den az personel çalıştıran işletmelerin kanun kapsamında ödeyeceği en az ücretin 2/3’ü, 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin ödeyeceği en az ücretlerin 1/3’ünün işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Teşvik Notu:

*Yapılacak olan ödemeler asgari ücretin net tutarının %30'undan az olamaz.
*Yayımlanan Usul ve Esaslar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere imzalandığı tarih olan 10.02.2017 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Yasal Dayanak:

*16.02.2017 tarihli Müsteşarlık yazısı
*3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar