İş Başı Eğitim Programı

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Kapsamdakiler:

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.
Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı iş yerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine iş yeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

Yararlanma Şartları:

*Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
*15 yaşını tamamlamış olmak,
*İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
*Emekli olmamak,
*Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
*Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
*İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

Yararlanma Süresi:

Bilişim ve imalat sektörlerinin ana iş kolunda çalışmak şartı ile (sekreter, çayçı, muhasebeci vs kabul edilmiyor.), bilişim ve imalat sektörleri için 6 ay, diğerler sektörler için 3 ay şeklinde uygulanacaktır.

Destek Oranı:

2018 yılı için katılımcı zaruri gideri işsizler için 61,65 TL, öğrenciler için 46,23 TL, işsizlik ödeneği alan katılımcılar için 30,82 TL
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri