51 İlimizde Uygulanan İlave 6 Puanlık İndirim

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.1.2013
Kapsamdakiler:

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık indirimden yararlanmakta olan özel sektör iş yeri işverenleri teşvik kapsamındadır.

Kapsam Dışı:

*Resmi sektör iş yerlerinde (5335 sayılı Kanun 30. madde ikinci fıkra kapsamındaki iş yerleri)
*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri iş yerlerinde, Uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerlerinde, çalıştırılan sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılamaz.

Yararlanma Şartları:

*İş yerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi
*İş yerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanma şartlarına sahip olması
*İş yerinde en az 10 sigortalı çalıştırılması (6663 sayılı Kanun uyarınca 1-9 sigortalı çalıştıran iş yerleri de 2016/Mart ayından başlamak üzere yararlanabilir.)
*İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, ya da bu borçların tecil ve taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması
*E-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması
*Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi
*İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süre içerisinde ödenmiş olması
*Kayıt dışı sigortalı çalıştıran iş yeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan iş yeri olmaması

Yararlanma Süresi:

(4 Yıl) Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak
(5 Yıl) Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
(6 Yıl) Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcada-Gökçeada

Destek Oranı:

%6

Teşvik Notu:

31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.

5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanamamaktadır.

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası
*2013-30 sayılı Genelge, 2016-8 sayılı Genelge
*30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı