5 Puanlık Bağkur Prim İndirim/Teşviki

Belge Türü
Öğrenim Durumu
Çalışan Sayısı
Çalışan Sayısı
Tehlike Durumu
Sektör
İşe Başlama
Yatırım Türü
Bölge
Yatırım Tutarı
Brüt Maaş (TL)
Brüt Ücret
Kesintiler Toplamı
Net Ücret
Asgari Geçim İndirimi
Toplam Net Ücret
Brüt Ücret
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli
Toplam Maliyet
* Hesaplamalarda kuruşlar yuvarlanmıştır, elde edilen teşvik ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. * AGİ bekar ve çocuksuz bir kişi baz alınarak hesaplanmıştır. Yasal geçerliliği yoktur.
Başlangıç Tarihi:
1.10.2016
Kapsamdakiler:

İsteğe bağlı sigortalılar hariç 5510/4b-1,2,3 (Bağ-Kur) sigortalılarına, %34,5 olan prim oranına %5 indirim uygulanması halinde bu oran %29,5 olacak, aylık 613,24 TL yerine 524,36 TL ödenecektir. Bu şekilde 88,88 TL tutarında prim yükü azaltılmış olacaktır. Bu kapsamda yıllık 1066,6 TL kazanç sağlanacaktır.

Yararlanma Şartları:

*Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.
*Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.
*Taksitlendirilen ve yapılandırılan borçlar yararlanmaya engel olmayacak.
*Borçlanma ve ihya kapsamında ödenen primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz.
*Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi, uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Teşvik Notu:

*İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.)
*Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

Yasal Dayanak:

*5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi

İlgili Kanunlar: