skip to Main Content

Sigorta Prim Teşvik, Destek Ve İndirimlerden Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

Bilindiği gibi, işyerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenlerinin bazı sigorta primi teşvik destek ve indirimlerden bir yıl süreyle yararlanması mümkün bulunmamaktaydı.

6824 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 14 üncü madde eklenmiş olup, yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında 1/4/2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi uygulanacaktır.

Yeni düzenlemeye göre, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 ve 15 inci maddelerinde yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Bu düzenleme ile beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri için yasaklama yapılmayacaktır.

Bununla birlikte,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı 01/04/2017 tarihinden önce düzenlenen tutanak/ kesinleşen mahkeme kararı/ Kuruma intikal eden resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılar ile tespit edilen ve 1/4/2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan hükümlere göre bir yıllık yasaklama süresi devam eden işyerleri için, yasaklamaya esas olan tespit, 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ilk tespit sayıldığından, 1/4/2017 tarihi itibariyle bir aylık yasaklama süresini tamamlayan işverenlerin yasaklaması 2017/Nisan ayı itibariyle kaldırılacaktır.

Diğer taraftan,

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı 1/4/2017 tarihinden önce düzenlenen tutanak/ kesinleşen mahkeme kararı/ Kuruma intikal eden resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılar ile tespit edilmiş olmakla birlikte 1/4/2017 tarihine kadar yasaklama işlemi yapılmamış olan işyerleri hakkında, bu tespitin yasaklama kapsamına girip girmediği 5510/Ek 14 madde uyarınca yeniden değerlendirilecek ve bu tespitin yasaklama kapsamına girdiğinin anlaşılması durumunda bir ay süreyle yasaklama yapılacaktır.

Back To Top