Kazancınızın SGK’ya Eksik Bildirilmesinin Yaşlılık Aylığı Üzerinde Etkileri

Brüt Maaşınız (TL)
SGK'ya Bildirilen Brüt Maaşınız (TL)