skip to Main Content
????????????????????????????????????

“Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Yenilikçi Yöntemler Geliştirme Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Denizli Sanayi Odası tarafından yürütülen ‘Denizli’de Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Güçlü Diyalog ve Yenilikçi Yaklaşım Projesi’ isimli AB Hibe projesi kapsamındaki “Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Yenilikçi Yöntemler Geliştirme Çalıştayı” 30 Mayıs 2017 Salı günü Denizli Dedeman Otel’de gerçekleştirildi.
 
TOBB ETU SPM’den Prof. Dr. Serdar Sayan, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Gazi Üniversitesi’nden Dr. Işıl Kurnaz’ın moderatörlüğü ve liderliği ile gerçekleştirilen çalıştayda SGK Başkanlığından uzman Emre Mutlu, İŞKUR Genel Müdürlüğünden uzman Eser Erol, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Elitaş gibi istihdam ve işgücü piyasası konusunda uzman kişiler destek sundu.
 
Çalıştaya, SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, İŞKUR Denizli İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Osman Horzum, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş ve pek çok Kamu-kurum temsilcileri, STK temsilcisi ve iş adamları katıldı.
 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri Zeren Gerelioğlu, “Bölgemize ve ülkemize katkısı olacak bu projenin biran önce hayata geçmesi için çabalıyoruz. Bugün burada toplanarak bir çalıştay yapmamızın amacı ise sizlerden gelecek ortak fikirleri de değerlendirebilmek. Bu çalıştaydan sonra bir web platformu oluşturulacak. Bu web platformuyla sadece yereldeki değil Türkiye’deki işverenlere ve işçilere yardımımızın dokunacağını düşünüyoruz. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalıştay ile platformun ortaya çıkmasında sizin de emeğiniz olacak. Geldiğiniz ve bizimle fikirlerini bizimle paylaşacağınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
 
Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için yeni yöntemler belirlemek, kayıt dışı istihdamın sebepleri ve sonuçlarını ortaya koymak, mevcut istihdam teşvikleri ve bunların kullanılabilirliğini tartışmak ve bu proje kapsamında yaptırılacak olan “Web Temelli İstihdam Teşvik Platformu” kapsamına alınabilecek konuları belirlemek amacıyla 10’ar kişilik guruplar oluşturularak toplam 10 grupta görüş ve öneriler tartışıldı. Yapılan çalıştay sonrasında her grubun sözcüsü, çıkan ortak akılları kürsüde katılımcılarla ve proje çalışanlarıyla paylaştı.

Back To Top